CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Phương châm “Mỗi nhân sự là một đại sứ thương hiệu của USSURE”

USSURE tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của nhân sự.

Cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.

Thu nhập xứng đáng với năng lực và sự cống hiến

USSURE sẵn sàng trả mức thu nhập hấp dẫn đối với nhân sự và tin rằng đây là động lực mạnh mẽ giúp cán bộ yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài.  USSURE chi trả thu nhập cho nhân sự theo nguyên tắc đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, phù hợp với trình độ, năng lực, mức độ đóng góp cống hiến của mỗi thành viên dựa trên cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc.

Cơ hội đào tạo với các chính sách hỗ trợ hấp dẫn

USSURE  luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng năng lực trình độ, phẩm chất nhân sự thông qua việc tin tưởng và giao trách nhiệm cho nhân sự, và theo dõi quá trình xử lý công việc, đưa ý kiến nhận xét phản hồi; tạo cơ hội cho nhân sự cọ sát với thực tế, trải nghiệm những phần việc phức tạp, đa dạng và tích lũy kinh nghiệm trong công việc.

Đời sống xã hội và các chế độ khác

USSURE luôn quan tâm và chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của nhân sự, khuyến khích sự đoàn kết bằng nhiều chế độ và hoạt động xã hội như: bảo hiểm, nghỉ dưỡng hằng năm, thăm hỏi động viên kịp thời nhân sự và người thân khi ốm đau, giúp đỡ gia đình những nhân sự gặp hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, nhân sự còn được khuyến khích tham gia các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí cùng với các ngành, địa phương, góp phần tạo lập môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, bền vững.